Friday, 23 August 2013

JEAN PIAGET AND ANDRÁS PETŐ

Nearly fifty years ago

Jean Piaget went to Budapest some time in the winter of 1963-4. While there, he was taken to András Pető's Institute for Motor Disorders in Villányi út.

The following paragraphs have been translated from a report on Jean Piaget's visit to Budapest, published in a Hungarian psychology journal – 

Piaget realised that the results that he saw at the Institute of Motor Pedagogy were reached through the use of psychology. It was here that Dr András Pető, the Director, received his guests.
He talked in detail about all aspects contained in motor-pedagogy, speech-education, personal-upbringing, teaching functional movement and education, teaching/upbringing, in the Kindergarten and the school.
In this introductory talk he described how it is the 'conductors' who bring this method alive.
Piaget was most interested in the upbringing, because as Piaget noted, this teaching/upbringing needs to be complex, with many parallel lines/ways, directions.
After this introduction Piaget spent a long time in the rooms where the motor dysfunctional, cerebral dysfunctional, and the spinal dysfunctional children and adults were.
Piaget spoke with Professor András Pető about the tasks, thoroughly worked out on a scientific/academic basis for motor education and language teaching, the development of personal skills, etc.
When the time came to take photographs Piaget sat smiling between the disabled children.
As Piaget said goodbye to Dr András Pető, he parted with the wish to read printed material about the work of the institute as soon as possible, its observations and experimental experiences.
My thanks to Gabi Földiné Németh and Bea Tóth for so speedily and efficiently finding me a copy of the original Hungarian report paper when I asked for it, and to conductors Évi Bugya and Susie Mallett for translating it into English.

Original text –
A pszichológia eredményeinek felhasználásáról győződött meg Jean Piaget a Konduktív Mozgáspedagógiai Intézetben is. Itt dr. Pető András igazgató fogadta a vendéget. Részletesen kifejtette a konduktív mozgáspedagógia jellegét, amely az orthomotoros kondukció metodikai egységében magában foglalja a mozgásnevelést, a beszédnevelést, az önellátás és a munkamozgások tanítását, valamint az óvodai és iskolai oktatást.
Az ismertetésben szó volt a „konduktorokról” is, akik a mozgásnevelést és az oktatást is ellátják. Ezek képzése érdekelte leginkább Piaget professzort, mert mint megjegyezte, a képzésnek nagyon sokirányúnak kell lennie. Az ismertetés után Piaget hosszan időzött azokban a termekben, amelyekben a motoros diszfunkciós, a cerebromotoros diszfunkciós és a spinomotoros diszfunkciós gyermekeket, felnőtteket helyezték el. Elbeszélgetett Pető professzorral a tudományos alapossággal kidolgozott mozgásnevelési, beszédnevelési, önellátási stb. gyakorlatokról. Amikor pedig fényképezésre került a sor, Piaget mosolyogva ült a beteg gyermekek közé. Azzal búcsúzott dr. Pető András igazgatótól, hogy mielőbb szívesen olvasna nyomtatásban is az intézet munkájáról, a megfigyelések és kísérletek tapasztalatairó.
Vilmos, C. (1964) Jean Piaget Magyarországon, Magyar Pedagogiai Szemle, 1964/1, pp. 113-115

These materials were first published in Conductive World nearly two years ago:

Sutton, A. (2011) András Pető meets Jean Piaget: A contemporary note, Conductive World 28 September

1 comment:

  1. ... and if both had run into Paulo Freire at the samw time, we would have seen the most significant educational trio of the 20th century in one room :)

    Delete