Monday, 18 August 2014

HMV

A message from the Prime Minister

Viktor Orbán's announcement this lunchtime on the PAI's website
Közlemény

2014 augusztus 18. (hétfő) 12:50    Dr. Schaffhauser Franz

Dr. Schaffhauser Franz az MPANNI rektoraként szíves tájékoztatásul adom közre a Miniszterelnök Úr alábbi közleményét, mely a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) 2014. augusztus 31-i hatályú állami átvételének és egyidejűleg a Pető András Főiskola (PAF) megalakulásának törvényileg szabályozott folyamatainak egyik szükségszerű elemét közli.

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám
A miniszterelnök 103/2014. (VIII. 15.) ME határozata főiskolai rektor felmentéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére – a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete 2014. augusztus 31-ei hatállyal történő megszűnésére tekintettel –

a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében
dr. Schaffhauser Franz főiskolai tanárt a rektori megbízatása alól
– 2014. augusztus 31-ei hatállyal –
felmentem.
Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök

From 1 September we shall have to stop writing 'PAI', and write 'PAF' instead.

No comments:

Post a Comment